För dig som vill nå uppsatta mål

Du vill utvecklas och få ett djupare livsinnehåll?

Du har tankar och idéer men når inte dina mål?

Du vill förändra något i ditt liv?

Vi kartlägger din situation, sätter upp mål för utvecklingsarbetet och samarbetar.

Min erfarenhet

Jag har lång erfarenhet av arbete med indvid och organisation.

Utbildning

Fil.kand, organisationskonsult. 
Leg. psykoterapeut KBT/CBTI
Certifierad Schematerapeut 

Mina tjänster

Jag erbjuder utvecklingstöd.

Metoden bygger på evidensbaserat kognitivt beteendeterapeutiskt

arbete samt schematerapi.

Målet är utveckling och tillfredställande livsinnehåll.

KBT - behandling

För organisation och företag

Konflikthantering

Teambuilding

Omdömen

Schematerapi hos Sara Bengtzon

Jag har gått i schematerapi hos Sara Bengtzon och har under denna tid
stärkts i mig själv tack vare nya redskap att hantera olika
situationer.

Karin

Tack! På mycket kort tid, hjälpte Sara Bengtzon mig att identifiera vad
mina "frågor" var och att utveckla en effektiv strategi för att
hantera dem. Verktygen hon gav mig kommer att hjälpa mig i framtiden
och har haft en bestående effekt.Jag rekommenderar henne starkt.

Kristina